שכונות, רחובות ואתרים

הל"ה

רחוב הל"ה ממוקם בשכונת אבן ספיר.

תחילתו ברחוב נצח ישראל וסופו ברחוב יציאת אירופה.

הרחוב מנציח את זכרם של שלושים וחמישה לוחמים מ"ממחלקת ההר" שיצאו במלחמת העצמאות לעזרת גוש עציון בפיקודו של דני מס. הלוחמים שנתגלו ע"י הערבים, כותרו ולאחר קרב קשה ומשאזלה התחמושת הוכרעו. לאחר יומיים הובאו החללים לגוש עציון ע"י הבריטים.
נמצא בשכונת קריית אבן-ספיר