שכונות, רחובות ואתרים

הכינור

רחוב הכינור ממוקם בשכונת עמישב.

הכינור, כלי נגניה בעל 4 מיתרים וקשת. צורתו בימי קדם היתה שונה. נזכר פעמים רבות במקרא: "... יובל הוא אבי כל חופש כנור ועוגב".

נמצא בשכונת עמישב