שכונות, רחובות ואתרים

הכורם

רחוב הכורם ממוקם בכפר גנים.

סופו בהיכל הספורט.הרחוב הכורם נקרא ע"ש הלל כהן קפלן, ממחדשי הישוב העברי בפתח-תקוה. עסקן צבור רב פעלים שמת בפעלו למען גאולת הקרקע. מיוזמי הקמת היקב על-יד הבאר העתיקה של הכפר "אמלבש". היקב קיים במקום זה עד היום.
נמצא בשכונת כפר-גנים