שכונות, רחובות ואתרים

הירדן

הרחוב ממוקם בשכונת מפ"ם.

תחילתו של רחוב הירדן ברח' מינץ וסופו ברח' שפינוזה.

הירדן, גדול נחלי ארץ-ישראל. אורכו כ-250 ק"מ יורד מהצפון דרומה.
נמצא בשכונת מפ"ם