שכונות, רחובות ואתרים

היצירה

רחוב היצירה ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' אפעל וסופו ברח' עמל.

היצירה, בריאה, עשיית דבר חדש.

מידע נוסף