שכונות, רחובות ואתרים

היבנר

רחוב היבנר ממוקם בכפר גנים.

תחילתו ברח' כץ וסופו ברח' בן-גוריון.

רחוב היבנר נקרא ע"ש שמשון היבנר ממייסדי כפר-גנים.
נמצא בשכונת כפר-גנים