שכונות, רחובות ואתרים

החרש

רחוב החרש ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' היצירה וסופו ברח' האופן.

לרחוב ניתן שם סמלי.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף