שכונות, רחובות ואתרים

החרושת

רחוב החרושת ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' הרכבת.

החרושת, ע"ש בתי החרושת באיזור.

מידע נוסף