שכונות, רחובות ואתרים

החמישה

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' הנביאים וסופו ברחוב שפרינצק.

נקרא על-שם:

א. מזרחי אברהם (בן אסתר ושלמה) - מלוחמי האצ"ל. כונה ע"י חבריו בשם "אלמיות". נפל סמוך לוילהלמה בשנת נסיון לחטיבת בריטים בשנת תש"ז 1946.

ב. שמן משה - נולד בשנת תרע"ח במחנה יהודה. חבר האצ"ל, לחם בקרבות פריצת הדרך לנגב. נפל בקרב חוליקאת בשנת תש"ט.

ג. מדהלה אהרון - נולד במחנה יהודה בשנת תרע"ג. הצטרף לאצ"ל ופעל נגד בריטים וערבים. שירת בחטיבת גבעתי. נפל בפריצת הדרך לנגב בשנת תש"ט.

ד. שרעבי (בן-דוד) יוסף - נולד בשנת תרפ"ח, חבר ה"הגנה" ונפל בקרב על משטרת לטרון.

ה. כהן-הרמתי חיים - נולד במחנה יהודה בשנת תרפ"ח-1928. הצטרף לאצ"ל ולחם ביפו, יהודיה ורמלה. נפל במבצע יואב בתשרי - תש"ח.

ברחוב ממוקמים: בי"ס, בית כנסת, מרכז קניות, מועדון נוער, מרכז מידע.

נמצא בשכונת שעריה