שכונות, רחובות ואתרים

הזמיר

רחוב הזמיר ממוקם בשכונת נוה עוז.

תחילתו ברח' יפה נוף וסופו ברח' קפלנסקי.

ציפור שיר, ממשפחת הקיכליים. שירת הזכר ערבה במיוחד.

"הניצנים נראו בארץ עת הזמיר הגיע..." (שיר השירים ב').
נמצא בשכונת נוה-עוז