שכונות, רחובות ואתרים

הזית

רחוב הזית ממוקם בשכונת נוה עוז.

תחילתו ברח' ברש וסופו ברח' ברש.

הזית, עץ פרי ירוק עד ממשפחת הזיתיים. מקור חשוב לשמן מימי קדם. הזית משבעת המינים בהם נתברכה ארץ-ישראל "ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון".
נמצא בשכונת נוה-עוז