שכונות, רחובות ואתרים

הזז חיים

רחוב חיים הזז ממוקם בשכונת נוה-גנים, בסמיכות להיכל הספורט.

תחילתו ברח' עפרי וסופו ברח' ישראל ושרה.

חיים הזז, סופר (1898-1973).
נמצא בשכונת נוה-גנים