שכונות, רחובות ואתרים

הזוהר

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב קלישר וסופו ברחוב בן-דוד.

הזוהר, הספר העקרי בקבלה. נתחבר ברובו בצורת מדרש על רוב פרשיות התורה וכן המגילות רות, איכה ושיר השירים. הספר מיוחס לתנא ר' שמעון בר-יוחאי ולתלמידיו.
נמצא בשכונת מחנה-יהודה