שכונות, רחובות ואתרים

הותיקים

רחוב הותיקים ממוקם בקריית אלון.

תחילתו ברח' ירושלים וסופו ברח' השומר.

רחוב הותיקים נקרא על שמם של ותיקי ההסתדרות.