שכונות, רחובות ואתרים

הושע

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' הנביאים וסופו ברח' כנסת-ישראל.

ע"ש הושע בן-ארי, הראשון בתרי-עשר הנביאים. מגדולי נביאי ישראל.
נמצא בשכונת שעריה