שכונות, רחובות ואתרים

הורד

רחוב הורד ממוקם בשכונת נוה עוז.

תחילתו ברח' אשכול וסופו ברח' האורנים.

שיח נוי קוצני ומטפס ממשפחת הורדים.
נמצא בשכונת נוה-עוז