שכונות, רחובות ואתרים

הדרור

רחוב הדרור ממוקם בשכונת שעריה עירוני.

תחילתו ברחוב רות וסופו ברחוב אהבת ציון.

הדרור - סמל לחופש ולחירות.
נמצא בשכונת שעריה עירוני