שכונות, רחובות ואתרים

הדקל

רחוב הדקל ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' התאנה וסופו ברח' החבצלת.

עץ בעל צורה מיוחדת ממשפחת הדקליים. גזעו הוא קורה גלילית גבוהה ישרה ובלתי מסועפת ונופו הוא כעין כתר רחב של עלים גדולים ואשונים, עלי הדקל דמויי נוצה, או דמויי מניפה, פרחי הדקל קטנים, חד מיניים ובעלי ששה עלי עטיף. הם ערוכים באשכולות או במכבדים ועטופים במתחלים גדולים.

נמצא בשכונת נוה-עוז