שכונות, רחובות ואתרים

הגר"א

רחוב הגר"א ממוקם בכפר אברהם.

תחילתו ברח' הרצוג וסופו ברח' גרין.

ע"ש הגאון רבי אליהו (הגר"א) (1720-1797), הנקרא הגאון מוילנה. דגול חכמי התורה במאה ה-18. דרש דרשות עמוקות. פרושמן העולם, בורח מרבנות גם ומעסקי ציבור, הקדיש כל חייו לתלמוד תורה, עסק בקבלה. הנהיג בניגוד לפילפול- את השיטה הפשטנית המיוסדת על הגיון בהיר. עשרות ספריו מכילים פירושים לכה"ק, מדרשים לפוסקים וכד.'
נמצא בשכונת כפר-אברהם