שכונות, רחובות ואתרים

הגפן

רחוב הגפן ממוקם בשכונת נוה עוז.

תחילתו ברח' הקשת וסופו ברח' הזית.

הגפן, משבת המינים בהם נתברכה ארץ-ישראל. "נתנו הגפנים סמדר נתנו ריח..." (שיר השירים ב' 13)."אל גינת אגוז ירדתי לראות הנחל לראות הפרחה הגפן הרימונים" (שיר השירים ו' א').
נמצא בשכונת נוה-עוז