שכונות, רחובות ואתרים

הגיתית

רחוב הגיתית ממוקם בשכונת עמישב.

תחילתו ברח' התוף.

הגיתית, כלי זמר קדום.
נמצא בשכונת עמישב