שכונות, רחובות ואתרים

הבנים

הרחוב ממוקם בשכונת קרול.

תחילתו של רחוב הבנים ברח' ימיני וסופו ברח' דיסקין.

רחוב הבנים מנציח את הבנים שנפלו במערכות ישראל.
נמצא בשכונת קרול