שכונות, רחובות ואתרים

הבטחון

רחוב הבטחון ממוקם ברמת סיב.

תחילתו ברח' הסיבים וסופו ברח' מבטחים.

הבטחון, בטחה ושלום למדינה.
נמצא בשכונת רמת סיב