שכונות, רחובות ואתרים

הבורסקי

רחוב הבורסקאי ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' גלים וסופו ברח' נחשון.

הרחוב נקרא ע"ש בתי מלאכה לעורות באיזור זה.

מידע נוסף