שכונות, רחובות ואתרים

האתרוג

הרחוב ממוקם בשכונת קרול.

תחילתו של רחוב האתרוג ברח' גיסין וסופו ברח' לילנבלום.

האתרוג, אחד מפרות ההדר.

האתרוג אחד מארבעת המינים.

נמצא בשכונת קרול