שכונות, רחובות ואתרים

האר"י הקדוש

הרחוב ממוקם בשכונת מחנה יהודה.

תחילתו ברחוב שרעבי וסופו ברח' הזוהר.
ע"ש האר"י הקדוש (ר"ת האלקי רבי יצחק) כנוי למקובל המפורסם ר' יצחק לוריא, נולד בירושלים בשנת 1534 בירושלים ונפטר בשנת 1572 בצפת. התבודד שנים אחדות אצל הנילוס במצרים. חשבוהו למשיח בן יוסף. נוצרו אגדות רבות עליו. קבלת האר"י נושאת אופי משיחי בולט ומיוחד במינו. תורתו נרשמה מפי תלמידיו ב"כתבי האר"י". נפטר בשנת של"ב - 1572, בצפת.
ברחוב מצויים: תחנה לבריאות המשפחה, גן ציבורי ע"ש זכריה מרחבי.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת מחנה-יהודה

מידע נוסף

אתרים ורחובות