שכונות, רחובות ואתרים

האלוף דוד (מרכוס)

רחוב האלוף דוד ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' הגלים וסופו ברח' ספיר.

האלוף דוד מרכוס, מפקד צבאי, אמריקאי-יהודי, ממפקדי חזית י"ם (1902-1948).

מידע נוסף