שכונות, רחובות ואתרים

האילנות

רחוב האילנות ממוקם בשכונת אבן-ספיר.

תחילתו ברח' ה' באייר וסופו ברח' אבשלום דינוביץ.

האילנות, עץ כללי לצמחים גדולים בעלי גזע.
נמצא בשכונת קריית אבן-ספיר