שכונות, רחובות ואתרים

האורנים

רחוב האורנים ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' האביב וסופו ברח' ללא מוצא.

האורנים, אחד מסוגי העץ בעלי המחט.
נמצא בשכונת נוה-עוז