שכונות, רחובות ואתרים

האופן

רחוב האופן ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' היצירה וספו ברח' החרש.

הרחוב הוא בעל שם סמלי.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף