שכונות, רחובות ואתרים

האביב

רחוב האביב ממוקם בשכונת נוה-עוז.

תחילתו ברח' א.זייד וסופו ברח' האורנים.

עונת השנה שבין החורף והקיץ - חודשי ניסן-סיון.

האביב כינוי פיוטי לנעורים.
נמצא בשכונת נוה-עוז