שכונות, רחובות ואתרים

ה' באייר

רחוב ה' באייר ממוקם בשכונת אבן-ספיר.

תחילתו ברח' דינוביץ וסופו ברח' המגינים.

ה' באייר, יום העצמאות, חג לאומי הנחוג לציון הכרזת המדינה.
נמצא בשכונת קריית אבן-ספיר