שכונות, רחובות ואתרים

דרזנר יחיאל

רחוב דרזנר ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' מודיעין וסופו ברח' הגלים.

הרחוב מנציח את יחיאל דרזנר, איש לח"י, הועלה לגרדום ע"י המנדט הבריטי (1923-1947).