שכונות, רחובות ואתרים

דפנה

רחוב דפנה ממוקם בשכונת רמת ורבר.

תחילתו ברח' הפורצים וסופו ברח' ללא מוצא.

דפנה, שיח נוי, ירק עד, ממשפחת העריים.
נמצא בשכונת רמת ורבר