שכונות, רחובות ואתרים

דנקנר מאיר

תחילתו של רחוב דנקנר ברח' ז'בוטינסקי וסופו ברח' גיסין.

מאיר דנקנר, מותיקי פתח-תקוה.
נמצא בשכונת