שכונות, רחובות ואתרים

דנמרק

תחילתו של רחוב דנמרק ברח' ז'בוטינסקי וסופו ברח' לוינזון.

דנמרק, מדינה באירופה הצפונית, העם הדני עזר בהצלת היהודים במלחמת העולם השנייה.
נמצא בשכונת