שכונות, רחובות ואתרים

דיסקין

רחוב דיסקין ממוקם בשכונת קרול.

תחילתו של רחוב דיסקין ברח' הבנים וסופו ברח' מבצע קדש.

הרחוב נקרא ע"ש רבי יהושע לייב דיסקין. נולד בעיר גרודנו אשר ברוסיה הלבנה בשנת תקע"ז (1817).

עלה ארצה בשנת 1887, התיישב בירשלים ונבחר שם לרבה של קהילת "האשכנזים הפרושים". יזם והקים מוסדות רבים, ביניהם "בית היתומים דיסקין".

נמנה בין היזמים שהקימו את המושבה פתח-תקוה. בהשראתו הוקמה חברת "פתח-תקוה", והקרקעות שנרכשו לצורך הקמת המושבה נרשמו על שמו. תקנות החברה נתקנו גם הם בהשראתו.

פרסם "קול קורא" לעזור להקמת פתח תקוה. ניחן בכשרונות מופלאים ובכח התמדתו הפך לגאון הגאונים עד אשר גם גדולי הדור חרדו למוצא פיו. ועם זה היה ידע כאדם נוח לבריות. איש שיחה נעים, ידע לחדור לנבכי הנפש של מרי לב ששחרו לפתחו לשפוך לבם.

נפטר בשנת תרנ"ח ועל גבי מצבתו נכתב "יחיד הדור ופלאו".
נמצא בשכונת קרול