שכונות, רחובות ואתרים

דובדבני משה

הרחוב ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברח' קיש וסופו ברח' הנביאים.

נקרא ע"ש משה דובדבני שנולד בשנת תרע"ד בפולין. עלה ארצה בשנת 1928. התגייס ל"הגנה" ושימש כמדריך ומפקד. במלחמת השחרור לחם בחזית לטרון. נפגע בקרב ביום י"ד בניסן תש"ח. מקום קבורתו לא נודע. דובדבני היה ממייסדי השכונה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת שעריה

מידע נוסף

אתרים ורחובות