שכונות, רחובות ואתרים

דגל ראובן

רחוב דגל ראובן ממוקם בשכונת כפר גנים.

תחילתו ברח' טרומפלדור וסופו ברח' קפלן.
הרחוב נקרא ע"ש ספרו של הרב ראובן כץ (1880-1964), רבה הראשי של פ"ת במשך 32 שנה. בשנת תרפ"ו התפרסם הספר "דודאי ראובן" על התורה. בשנת תש"א פירסם החלק השני של ספרו שו"ת "דגל ראובן" ובשנת תש"ט פרסם את החלק השלישי של ספרו ל"דגל ראובן". בספר זה נדונות הרבה מבעיות היסוד שנתעוררו בעקבות המלחמה והקמת המדינה.
ברחוב מצויים -קופת חולים-כפר גנים (צומת דב הוז) ובית-כנסת.
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף

אתרים ורחובות