שכונות, רחובות ואתרים

גרץ צבי

רחוב גרץ ממוקם בשכונת שיפר.

תחילתו ברח' השופט ברנדיס וסופו ברח' שלזינגר.

הרחוב נקרא ע"ש גרץ צבי (הנרייך), היסטוריון. נולד בפולין בשנת 1817, קיבל חינוך תורני, קיבל תואר דוקטור באוניברסיטת וינה. נתמנה מורה בבית מדרש לרבנים. בין השנים 1853 ל-1870 הוציא 9 כרכים של "דברי ימי ישראל". בשנת 1872 ביקר בארץ, לאחר ביקור זה כתב שני כרכים על תולדות א"י בימי בית ראשון ושני.

נפטר בשנת 1891.
נמצא בשכונת שיפר