שכונות, רחובות ואתרים

גרף צבי

רחוב גרף צבי ממוקם בשכונת כפר-גנים.

הרחוב מתחיל ברח' בגלייבטר.

הרחוב נקרא ע"ש צבי גרף, היה פרדסן, נלחם לעבודה עברית ועסקן ציבורי. צבי גרף היה מראשוני לומדי מקצוע אריזת פרי הדר מהערבים. במרוצת הזמן העמיד קבוצת יהודים, שעסקה באריזת פרי הדר. יצחק גם חדר עם חבריו לענף האתרוגים, והקים קבוצת תלמידים בענף זה. הקים עם אביו משה שמואל גרף ז"ל כיתת מחוי ודאג להאכיל את הרעבים. היה בין הראשונים שהגה ויסדר את קרן-גמילות-חסד ע"י התאחדותהסוחרים הכללית בפתח-תקוה, שהתפתחה בתור "קרן הלוואת", נשאב בעול החזקת בית-הכנסת "שונה הלכות" ונחשב בין המכובדים ורוח החיה בו. בעזרת אביו הקים בית-כנסת חדש "אחים ורעים".
נמצא בשכונת כפר-גנים

מידע נוסף

אתרים ורחובות