שכונות, רחובות ואתרים

גרניט

רחוב גרניט ממוקם בקריית אריה.

תחילתו ברח' אימבר וסופו ברח' המפלסים.

גרניט - שחם, גרעינית סלע קדום וקשה מאוד.
נמצא בשכונת קריית אריה

מידע נוסף