שכונות, רחובות ואתרים

גרינגרט, נתן

רחוב גרינגרט ממוקם ברמת וורבר.

תחילתו ברח' הצוערים וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש נתן גרינגרט, ממייסדי פתח-תקוה ומרוכשי הקרקע ליד המושבה. שימש כגיזבר החברה. בשנת תר"ם, עם עזיבת פ"ת, פרסם ב"המליץ" את האזהרה בדבר המסחר בקרקעות המושבה.

נפטר ביום י"ז כסלו תרנ"ט ונקבר בירושלים.
נמצא בשכונת רמת ורבר