שכונות, רחובות ואתרים

גרינבוים

רחוב גרינבוים ממוקם בקריית דדו.

תחילתו ברח' ריבלין וסופו ברח' ללא מוצא.

הרחוב נקרא ע"ש גרינבוים יצחק (1879-1970), מדינאי ופובליציסט. ממנהיגיה של יהדות פולין ומראשי התנועה הציונית. כתב ספרים על נושאים מדיניים, יהודיים וציוניים. בשנת 1919 נבחר ל"סיים" (בית הנבחרים הפולני), וניהל ביד רמה את המאבק על זכויות היהודים. הקים את "הגוש של המיעוטים הלאומיים" למאבק נגד הזרם הלאומני-אנטישמי של הרוב הפולני בסיים. מייסד הסיעה הראדיקאלית בהסתדרות הציונית העולמית והסיעה "על המשמר" בהסתדרות הציונית בפולין.

בשנת 1946 נאסר יחד עם חברי הנהלת הסוכנות היהודית ע"י הבריטים במחנה לטרון. היה שר הפנים הראשון בממשלת ישראל.

על שמו: המוסד החינוכי לנוער "אלוני יצחק" ליד כפר גליקסון.
נמצא בשכונת קריית דדו