שכונות, רחובות ואתרים

גרונינגר פאול

רחוב גרוניגר ממוקם בשכונת דדו.
נמצא בשכונת קריית דדו