שכונות, רחובות ואתרים

גלעד (חיים)

הרחוב ממוקם בשכונת כפר-גנים. תחילתו וסופו של רחוב גלעד ברח' אחימאיר.

הרחוב נקרא ע"ש עו"ד חיים גלעד חבר מועצת העירייה.

רחובות בשכונה

נמצא בשכונת כפר-גנים