שכונות, רחובות ואתרים

גליצנשטיין

רחוב גליצנשטיין ממוקם בשכונת כפר-גנים.

תחילתו ברח' הלוי.

הרחוב נקרא ע"ש חנוך גליצנשטיין, ספל, צייר וגרפיקאי (1870-1942).
נמצא בשכונת כפר-גנים