שכונות, רחובות ואתרים

גליס בן ציון

הרחוב מנציח את בן-ציון גליס ז"ל.
רחוב גליס ממוקם באיזור תעשייה סגולה.

תחילתו ברח' הירקונים וסופו ברח' הרכבת.

הרחוב ע"ש בן ציון גליס, יו"ר חברת קדישא ועסקן ציבורי.