שכונות, רחובות ואתרים

גלין

רחוב גלין ממוקם בשכונת עין-גנים.

תחילתו ברח' רחל המשוררת וסופו ברח' ללא מוצא.

רחוב גלין נקרא ע"ש אברהם וזהבה גלין. בני משפחת גלין הצטרפו לעין-גנים בראשית מלחמת העולם השניה. עסקו כל חייהם בחקלאות.
נמצא בשכונת עין-גנים