שכונות, רחובות ואתרים

גלוסקא

רחוב גלוסקא ממוקם בשכונת שעריה.

תחילתו ברחוב כנסת ישראל וסופו בדרך ירושלים.

הרחוב נקרא ע"ש שלום גלוסקא, רב וחבר הרבנות בפתח-תקוה. מוותיקי מחנה-יהודה.
נמצא בשכונת שעריה